Úvod - MŠ Pohořelice

Mateřská škola Pohořelice,

Příspěvková organizace

nejbližší akce

DOPLŇUJÍCÍ ZÁPIS proběhne v pondělí dne 27. SRPNA 2018       

od 15:00 do 17:00 hodin v ředitelně MŠ 

Tento zápis se uskutečňuje na základě reorganizace struktury tříd na ulici Hybešova 955

(10 míst volných).

  • DOPLŇUJÍCÍ KRITÉRIUM BUDE BODOVÉ OHODNOCENÍ

Dítě, které již v květnu podávalo přihlášku do Mateřské školy Pohořelice bude bodově zvýhodněno. Dále si již nemusí pořizovat doklad od lékaře, protože potvrzení na minulé přihlášce je platné. Samotnou přihlášku lze vyplnit přímo v den zápisu v ředitelně.

Přihlášené děti budou seřazeny dle věku a spádovosti - viz Kritéria níže

Informace pro rodiče ke vstupu dítěte do školky

Co je nutné vědět před nástupem do mateřské školy

 

VÍTEJTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE POHOŘELICE
 

Mateřská škola se nachází ve dvou budovách, z nichž budova „B“ je nově kompletně zrekonstruována a budova „A“ prošla v roce 2015 procesem zateplení a částečnou rekonstrukcí. V budově „A“ jsou umístěny čtyři třídy, kancelář ředitelky školy, budova „B“ na ni navazuje. V této budově je školní kuchyně, kancelář vedoucí školní jídelny, kotelna a tři třídy.

Kolem školy je rozlehlá školní zahrada, která ve druhé polovině roku 2015 byla kompletně díky projektu z OPŽP změněna, přeorganizována a zmodernizována. Zahrada nyní plní účel nejen pro hry a volný čas, ale jsou do ní koncepčně včleněny prvky environmentálního vzdělávání. Projektový záměr byl prostřednictvím pohádek vtáhnout děti do světa poznávání, experimentování a prožívání.

Blízké okolí s řekou Jihlavou i městský park jsou využívány nejen k vycházkám, ale i k pozorování přírody, hrám, a tematicky zaměřeným činnostem environmentálního a prožitkového charakteru. Dále děti navštěvují sportovní hřiště a běžeckou dráhu s umělým povrchem.

V posledních letech prochází škola realizací úprav uvnitř i vně. Byly rekonstruovány umývárny, třídy byly vybaveny novým vkusným nábytkem, odpovídajícím potřebám, věku i velikosti dětí. Postupně se provádí výměna podlahových krytin. Největší proměnou prošla školní kuchyně, která je vybavena speciálními technologiemi k přípravě zdravé stravy.

Materiální podmínky pro provoz školy jsou zásluhou města Pohořelice velmi dobré.

Příspěvek rodičů na provoz školy je 300,- Kč měsíčně.

  • Přihláška do Mateřské školy Pohořelice

               - Word                 - PDF

Odpočinek dětí v mateřské škole - stanovisko

Prezentace MŠ: ROK 2013 - 2016