Mateřská škola Pohořelice,

Příspěvková organizace

nejbližší akce

Třídní schůzky

Vážení rodiče, dovolujeme si Vás pozvat na třídní rodičovské schůzky. 

 • Čtvrtek 27. 8. 2020 v 16 hodin ve třídě, kde je Vaše dítě zařazeno.
 • Schůzka je pro všechny rodiče - jak nových, tak dětí již navštěvujících MŠ.
 • Nejdůležitější body programu - objednávání stravování přes internet, docházkový systém, kontrola údajů do školní evidence, aktualizovaný školní řád aj.

Těšíme se na Vás.


 

Doplňující zápis do MŠ pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče, jak jsme Vás již informovali, právě přichází čas pro doplňující zápis do mateřské školy. Stavební práce na pobočce na Šumické ulici běží naplno a my s napětím očekáváme, zda se nám podaří k 1. září otevřít novou třídu. Rádi bychom Vás upozornili, že do nové třídy na Šumické bude přemístěna stávající logopedická třída Broučků (14 dětí) z Hybešovy. Nově přijaté děti budou navštěvovat školku na Hybešově. Tímto složitým manévrem získáme 20 míst pro nové děti.

Jak bude probíhat zápis dětí

Jelikož se z procesního pohledu jedná o samostatný zápis, bude zapotřebí splnit následující podmínky:

 1. Dítě musí splňovat kritéria pro přijetí do MŠ - zde.
 2. Zákonný zástupce dítěte vyplní žádost o přijetí dítěte do MŠ. Týká se i rodičů, kteří podávali žádost při jarním zápisu a dítě nebylo přijato - zde.
 3. Zákonný zástupce dítěte doloží vyjádření lékaře (součást žádosti o přijetí).

K zápisu dítěte do MŠ se nemusí zákonný zástupce dostavit osobně. Potřebné dokumenty lze odevzdat do pondělí 17. 8. 2020 do schránky MŠ na Hybešově ulici nebo naskenované elektronicky na e-mail [email protected] Pokud preferujete osobní setkání, rádi se s Vámi uvidíme v pondělí 17.8.2020 od 14 do 16 hodin v ředitelně.

Po ukončení zápisu obdrží zákonný zástupce registrační číslo, pod kterým je dítě vedeno ve správním řízení. Registrační čísla přijatých dětí budou zveřejněna od středy 19. 8. 2020 na webových stránkách www.mspohorelice.cz a na vývěsce u vstupu do MŠ.

Důležité termíny:

 • Doplňující zápis je pro školní rok 2020/2021.
 • Termín nástupu do MŠ je ovlivněn kolaudací nové třídy na Šumické, předpoklad 1. 9. 2020.
 • Odevzdání dokumentů pro přijetí dítěte do 17. 8. 2020.
 • Osobní odevzdání dokumentů pro přijetí dítěte v ředitelně MŠ v pondělí 17. 8. 2020 od 14 do 16 hodin.
 • Zveřejnění registračních čísel přijatých dětí 19. 8. 2020.

 

Videoprezentace 2020

Milí čtenáři našich stránek. Připravili jsme pro vás několik nových videí o naší školce. Videa si můžete zhlédnout v menu Fotografie nebo zde.


 

Koronavir

 
Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020 - informace z MŠMT k 30.4.2020
 
 
Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění - zde.
 

Doporučení - plakát - jak se preventivně chránit