Mateřská škola Pohořelice,

Příspěvková organizace

nejbližší akce

 

Prezentace z informativní schůzky

Informace pro rodiče ke vstupu dítěte do školky

VÍTEJTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE POHOŘELICE
 

Mateřská škola se nyní nachází ve třech budovách. Z nichž budova „B“ je od roku 2014 kompletně zrekonstruována a budova „A“ prošla v roce 2015 procesem zateplení a částečnou rekonstrukcí. V roce 2019 je otevřena provizorní zrekonstruovaná budova Mateřské školy na ulici Šumické. V budově „A“ jsou umístěny čtyři třídy, kancelář ředitelky školy, budova „B“ na ni navazuje. V této budově je školní kuchyně, kancelář vedoucí školní jídelny, kotelna a tři třídy. Největší proměnou prošla školní kuchyně, která je vybavena speciálními technologiemi k přípravě zdravé stravy. Na odloučeném pracovišti jsou umístěny dvě třídy a také výdejna stravy, jídelna a ložnice.

Kolem obou škol je rozlehlá školní zahrada. Na ulici Hybešové, ve druhé polovině roku 2015 byla zahrada kompletně díky projektu z OPŽP změněna, přeorganizována a zmodernizována. Zahrada nyní plní účel nejen pro hry a volný čas, ale jsou do ní koncepčně včleněny prvky environmentálního vzdělávání. Projektový záměr byl prostřednictvím pohádek vtáhnout děti do světa poznávání, experimentování a prožívání. 

Blízké okolí s řekou Jihlavou i městský park jsou využívány nejen k vycházkám, ale i k pozorování přírody, hrám, a tematicky zaměřeným činnostem environmentálního a prožitkového charakteru. Dále děti navštěvují sportovní a dopravní hřiště i běžeckou dráhu s umělým povrchem.

Materiální podmínky pro provoz školy jsou zásluhou Města Pohořelice velmi dobré.

Příspěvek rodičů na provoz školy je 300,- Kč měsíčně.

Odpočinek dětí v mateřské škole - stanovisko

Prezentace MŠ: ROK 2013 - 2016