Mateřská škola Pohořelice,

Příspěvková organizace

Doplňující zápis do mateřské školy

- ve středu 28. června 2017 od 15:00 do 17:00 hodin v ředitelně MŠ. 

Vzhledem k velkému zájmu rodičů o přihlášení dítěte do naší mateřské školy, ředitelka školy zreorganizovala třídu, která byla původně vyčleněna pro děti, které jsou netříleté a měla kapacitu 20 dětí. V průběhu zápisu do MŠ, který proběhl 10. 5. 2017, bylo vyhověno všem pětiletým, čtyřletým i tříletým žadatelům. Děti, které jsou dvouleté, mají právní nárok na místo v mateřské škole až od 1. 9. 2020. Po udělení výjimky od zřizovatele do počtu 25 dětí, je možné ještě vyhovět pěti žádostem o umístění dítěte do naší mateřské školy. V dodatečném správním řízení ředitelka uplatní tato kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání:

K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, budou přijímány děti v tomto pořadí:

1. Děti s trvalým pobytem (v případě cizinců děti s místem pobytu) ve školském obvodu mateřské školy, které do 31. 8. 2017 dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku - podle věku od nejstarších po nejmladší.

2. Děti s trvalým pobytem v obci Pohořelice, Velký Dvůr, Nová Ves a Smolín podle věku od nejstarších po nejmladší.

Děti, které dovrší věku tří let až po 1. září 2017 a budou v tomto řízení přijaty, nastoupí do MŠ v den třetích narozenin. 

 

PROVOZ V ČERVENCI A SRPNU

Pozvánka Rady rodičů na SPORTOVNÍ DEN

 

INFORMACE PRO RODIČE KE VSTUPU DÍTĚTE DO ŠKOLKY

 

Co je nutné vědět před nástupem do mateřské školy

 

VÍTEJTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE POHOŘELICE

Mateřská škola se nachází ve dvou budovách, z nichž budova „B“ je nově kompletně zrekonstruována a budova „A“ prošla v roce 2015 procesem zateplení a částečnou rekonstrukcí. V budově „A“ jsou umístěny čtyři třídy, kancelář ředitelky školy, budova „B“ na ni navazuje, a v této budově je školní kuchyně, kancelář vedoucí školní jídelny, kotelna a tři třídy.

Kolem školy je rozlehlá školní zahrada, která ve druhé polovině roku 2015 byla kompletně díky projektu z OPŽP změněna, přeorganizována a zmodernizována. Zahrada nyní plní účel nejen pro hry a volný čas, ale jsou do ní koncepčně včleněny prvky environmentálního vzdělávání. Projektový záměr byl prostřednictvím pohádek vtáhnout děti do světa poznávání, experimentování a prožívání.

Blízké okolí s řekou Jihlavou i městský park jsou využívány nejen k vycházkám, ale i k pozorování přírody, hrám, a tematicky zaměřeným činnostem environmentálního a prožitkového charakteru. Dále děti navštěvují sportovní hřiště a běžeckou dráhu s umělým povrchem.

V posledních letech prochází škola realizací úprav uvnitř i vně. Byly rekonstruovány umývárny, třídy byly vybaveny novým vkusným nábytkem, odpovídajícím potřebám, věku i velikosti dětí. Postupně se provádí výměna podlahových krytin. Největší proměnou prošla školní kuchyně, která je vybavena speciálními technologiemi k přípravě zdravé stravy.

Materiální podmínky pro provoz školy jsou zásluhou města Pohořelice velmi dobré.

Příspěvek rodičů na provoz školy je 300,- Kč měsíčně.
PREZENTACE MATEŘSKÉ ŠKOLY: ROK 2013 - 2016