Mateřská škola Pohořelice,

Příspěvková organizace

nejbližší akce

  Informace pro rodiče ke vstupu dítěte do školky

  Co je nutné vědět před nástupem do mateřské školy

   

  VÍTEJTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE POHOŘELICE
   

  Mateřská škola se nachází ve dvou budovách, z nichž budova „B“ je nově kompletně zrekonstruována a budova „A“ prošla v roce 2015 procesem zateplení a částečnou rekonstrukcí. V budově „A“ jsou umístěny čtyři třídy, kancelář ředitelky školy, budova „B“ na ni navazuje. V této budově je školní kuchyně, kancelář vedoucí školní jídelny, kotelna a tři třídy.

  Kolem školy je rozlehlá školní zahrada, která ve druhé polovině roku 2015 byla kompletně díky projektu z OPŽP změněna, přeorganizována a zmodernizována. Zahrada nyní plní účel nejen pro hry a volný čas, ale jsou do ní koncepčně včleněny prvky environmentálního vzdělávání. Projektový záměr byl prostřednictvím pohádek vtáhnout děti do světa poznávání, experimentování a prožívání.

  Blízké okolí s řekou Jihlavou i městský park jsou využívány nejen k vycházkám, ale i k pozorování přírody, hrám, a tematicky zaměřeným činnostem environmentálního a prožitkového charakteru. Dále děti navštěvují sportovní hřiště a běžeckou dráhu s umělým povrchem.

  V posledních letech prochází škola realizací úprav uvnitř i vně. Byly rekonstruovány umývárny, třídy byly vybaveny novým vkusným nábytkem, odpovídajícím potřebám, věku i velikosti dětí. Postupně se provádí výměna podlahových krytin. Největší proměnou prošla školní kuchyně, která je vybavena speciálními technologiemi k přípravě zdravé stravy.

  Materiální podmínky pro provoz školy jsou zásluhou města Pohořelice velmi dobré.

  Příspěvek rodičů na provoz školy je 300,- Kč měsíčně.

  Odpočinek dětí v mateřské škole - stanovisko

  Prezentace MŠ: ROK 2013 - 2016