Mateřská škola Pohořelice,

Příspěvková organizace

nejbližší akce

PŘIJATÉ DĚTI OD 1. 9. 2018 podle registračních čísel

Informace pro rodiče ke vstupu dítěte do školky

Co je nutné vědět před nástupem do mateřské školy

 

VÍTEJTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE POHOŘELICE
 

Mateřská škola se nachází ve dvou budovách, z nichž budova „B“ je nově kompletně zrekonstruována a budova „A“ prošla v roce 2015 procesem zateplení a částečnou rekonstrukcí. V budově „A“ jsou umístěny čtyři třídy, kancelář ředitelky školy, budova „B“ na ni navazuje. V této budově je školní kuchyně, kancelář vedoucí školní jídelny, kotelna a tři třídy.

Kolem školy je rozlehlá školní zahrada, která ve druhé polovině roku 2015 byla kompletně díky projektu z OPŽP změněna, přeorganizována a zmodernizována. Zahrada nyní plní účel nejen pro hry a volný čas, ale jsou do ní koncepčně včleněny prvky environmentálního vzdělávání. Projektový záměr byl prostřednictvím pohádek vtáhnout děti do světa poznávání, experimentování a prožívání.

Blízké okolí s řekou Jihlavou i městský park jsou využívány nejen k vycházkám, ale i k pozorování přírody, hrám, a tematicky zaměřeným činnostem environmentálního a prožitkového charakteru. Dále děti navštěvují sportovní hřiště a běžeckou dráhu s umělým povrchem.

V posledních letech prochází škola realizací úprav uvnitř i vně. Byly rekonstruovány umývárny, třídy byly vybaveny novým vkusným nábytkem, odpovídajícím potřebám, věku i velikosti dětí. Postupně se provádí výměna podlahových krytin. Největší proměnou prošla školní kuchyně, která je vybavena speciálními technologiemi k přípravě zdravé stravy.

Materiální podmínky pro provoz školy jsou zásluhou města Pohořelice velmi dobré.

Příspěvek rodičů na provoz školy je 300,- Kč měsíčně.

  • Přihláška do Mateřské školy Pohořelice

               - Word                 - PDF

Odpočinek dětí v mateřské škole - stanovisko

Prezentace MŠ: ROK 2013 - 2016