Mateřská škola Pohořelice,

Příspěvková organizace

nejbližší akce

INFORMACE O CHYSTANÝCH ZÁPISECH DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Od 1. května 2019 budou v provozu nové dvě třídy na ulici Šumická v budově bývalé základní školy (provizorní zdravotní středisko). Kapacita těchto provizorních prostor bude vzhledem k hygienickým normám 35 dětí

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ NA ŠUMICKOU ULICI 

Informace k zápisu dětí do mateřské školy. Zápis dětí pro nový školní 2019/2020 proběhne 6. 5. 2019 na MěÚ Pohořelice (pro obě budovy - Hybešova i Šumická).

Pozvánka k zápisu na ulici Šumickou s nástupem 1. 5. 2019

Pozvánka na zápis v květnu s nástupem od 1. 9. 2019

Přihláška do MŠ:

                        word             PDF

Další potřebné dokumenty naleznete v Dokumentech školy.

Informace pro rodiče ke vstupu dítěte do školky

Co je nutné vědět před nástupem do mateřské školy

 

VÍTEJTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE POHOŘELICE
 

Mateřská škola se nachází ve dvou budovách, z nichž budova „B“ je nově kompletně zrekonstruována a budova „A“ prošla v roce 2015 procesem zateplení a částečnou rekonstrukcí. V budově „A“ jsou umístěny čtyři třídy, kancelář ředitelky školy, budova „B“ na ni navazuje. V této budově je školní kuchyně, kancelář vedoucí školní jídelny, kotelna a tři třídy.

Kolem školy je rozlehlá školní zahrada, která ve druhé polovině roku 2015 byla kompletně díky projektu z OPŽP změněna, přeorganizována a zmodernizována. Zahrada nyní plní účel nejen pro hry a volný čas, ale jsou do ní koncepčně včleněny prvky environmentálního vzdělávání. Projektový záměr byl prostřednictvím pohádek vtáhnout děti do světa poznávání, experimentování a prožívání.

Blízké okolí s řekou Jihlavou i městský park jsou využívány nejen k vycházkám, ale i k pozorování přírody, hrám, a tematicky zaměřeným činnostem environmentálního a prožitkového charakteru. Dále děti navštěvují sportovní hřiště a běžeckou dráhu s umělým povrchem.

V posledních letech prochází škola realizací úprav uvnitř i vně. Byly rekonstruovány umývárny, třídy byly vybaveny novým vkusným nábytkem, odpovídajícím potřebám, věku i velikosti dětí. Postupně se provádí výměna podlahových krytin. Největší proměnou prošla školní kuchyně, která je vybavena speciálními technologiemi k přípravě zdravé stravy.

Materiální podmínky pro provoz školy jsou zásluhou města Pohořelice velmi dobré.

Příspěvek rodičů na provoz školy je 300,- Kč měsíčně.

Odpočinek dětí v mateřské škole - stanovisko

Prezentace MŠ: ROK 2013 - 2016