Plán akcí - MŠ Pohořelice

Mateřská škola Pohořelice,

Příspěvková organizace

nejbližší akce

Plán akcí na školní rok 2017/2018


Září

 • Vítání dětí (ve spolupráci s POHOřelickým Divadelním Ansámblem POHODA o.s.)
 • Rodičovské schůzky jednotlivých tříd
 • 30.9. Vítání občánků - Město Pohořelice

Říjen

 • 17.10. Kuk a Cuk - hudebně zábavný program (9.00 h a 10.00 h)
 • 20.10. Slavnost Světýlek - Dýňáci (Skauti, POHODA)
 • Edukativně stimulační skupinky
 • Keramika (spolupráce se ZUŠ)
 • Beseda s rodiči o školní zralosti a připravenosti

Listopad

 • 8.11. Fotografování (třídy 10.00-12.00 h, rodiče s dětmi 13.00-17.00 h)
 • 13.11. Kocour v botách - divadlo Koráb (9.00 h a 10.00 h)
 • Edukativně stimulační skupinky
 • Keramika (spolupráce se ZUŠ)

Prosinec

 • 5.12. Mikulášská nadílka
 • 12.12. Kouzelník (9.00 h a 10.00 h)
 • Třídní besídky a dílničky
 • Edukativně stimulační skupinky
 • Keramika (spolupráce se ZUŠ)
 • Vítání občánků - Město Pohořelice

Leden

 • Návštěva místního kostela - BETLÉM
 • Beseda s rodiči o školní zralosti a připravenosti (PPP Brno)
 • Edukativně stimulační skupinky
 • Keramika (spolupráce se ZUŠ)

Únor

 • 19.2. Divadlo Věž - Káťa a Škubánek
 • Návštěva Integrovaného záchranného systému
 • Edukativně stimulační skupinky
 • Keramika (spolupráce se ZUŠ)
 • Vítání občánků - Město Pohořelice

Březen

 • Dopravní den, beseda s Policií ČR (dopravní hřiště za sportovní halou)
 • Sněhurka a sedm trpaslíků - divadlo Radost Brno
 • Keramika (spolupráce se ZUŠ)
 • Beseda s rodiči o školní zralosti a připravenosti

Duben

 • Velikonoce - akce ve třídách
 • Den Země, odemykání zahrady
 • 18.,19.4.Planetárium (nafukovací zážitkový stan)
 • 24.-27.4. Muzikál Šíleně smutná princezna (ZUŠ)
 • Keramika (spolupráce se ZUŠ)
 • Vítání občánků - Město Pohořelice

Květen

 • Den matek - akce ve třídách
 • 10.5. Musica Animae - Zvířátka a loupežníci (9.00 h a 10.00 h)
 • Keramika (spolupráce se ZUŠ)
 • Zápis dětí do MŠ, schůzka s rodiči nově přijatých dětí

Červen

 • Den dětí - skákací hrad
 • 9.6. Slavnosti Města Pohořelice, průvod, pasování předškoláků, den otervřených dveří
 • Vítání občánků - Město Pohořelice