Mateřská škola Pohořelice,

Příspěvková organizace

nejbližší akce

  Plán akcí na školní rok 2017/2018


  Září

  • Vítání dětí (ve spolupráci s POHOřelickým Divadelním Ansámblem POHODA o.s.)
  • Rodičovské schůzky jednotlivých tříd
  • 30.9. Vítání občánků - Město Pohořelice

  Říjen

  • 17.10. Kuk a Cuk - hudebně zábavný program (9.00 h a 10.00 h)
  • 20.10. Slavnost Světýlek - Dýňáci (Skauti, POHODA)
  • Edukativně stimulační skupinky
  • Keramika (spolupráce se ZUŠ)
  • Beseda s rodiči o školní zralosti a připravenosti

  Listopad

  • 8.11. Fotografování (třídy 10.00-12.00 h, rodiče s dětmi 13.00-17.00 h)
  • 13.11. Kocour v botách - divadlo Koráb (9.00 h a 10.00 h)
  • Edukativně stimulační skupinky
  • Keramika (spolupráce se ZUŠ)

  Prosinec

  • 5.12. Mikulášská nadílka
  • 12.12. Kouzelník (9.00 h a 10.00 h)
  • Třídní besídky a dílničky
  • Edukativně stimulační skupinky
  • Keramika (spolupráce se ZUŠ)
  • Vítání občánků - Město Pohořelice

  Leden

  • Návštěva místního kostela - BETLÉM
  • Beseda s rodiči o školní zralosti a připravenosti (PPP Brno)
  • Edukativně stimulační skupinky
  • Keramika (spolupráce se ZUŠ)

  Únor

  • 19.2. Divadlo Věž - Káťa a Škubánek
  • Návštěva Integrovaného záchranného systému
  • Edukativně stimulační skupinky
  • Keramika (spolupráce se ZUŠ)
  • Vítání občánků - Město Pohořelice

  Březen

  • Dopravní den, beseda s Policií ČR (dopravní hřiště za sportovní halou)
  • Sněhurka a sedm trpaslíků - divadlo Radost Brno
  • Keramika (spolupráce se ZUŠ)
  • Beseda s rodiči o školní zralosti a připravenosti

  Duben

  • Velikonoce - akce ve třídách
  • Den Země, odemykání zahrady
  • 18.,19.4.Planetárium (nafukovací zážitkový stan)
  • 24.-27.4. Muzikál Šíleně smutná princezna (ZUŠ)
  • Keramika (spolupráce se ZUŠ)
  • Vítání občánků - Město Pohořelice

  Květen

  • Den matek - akce ve třídách
  • 10.5. Musica Animae - Zvířátka a loupežníci (9.00 h a 10.00 h)
  • Keramika (spolupráce se ZUŠ)
  • Zápis dětí do MŠ, schůzka s rodiči nově přijatých dětí

  Červen

  • Den dětí - skákací hrad
  • 9.6. Slavnosti Města Pohořelice, průvod, pasování předškoláků, den otervřených dveří
  • Vítání občánků - Město Pohořelice