Mateřská škola Pohořelice,

Příspěvková organizace

nejbližší akce


PEZ Olympiáda

PEZ Olympiáda

Projekt "PEZ Olympiáda" je celorepubliková výtvarná soutěž pro děti předškolního věku.
Výtvarná soutěž nese téma sport a pohybová aktivita dětí – které mají děti ztvárnit ve svých výtvarných dílech. 

Smyslem projektu pomoci mateřským školám s edukací rodičů a dětí v oblasti správného pohybu a přínosu sportovních aktivit pro zdravý rozvoj dětí a motivovat děti ke cvičení jako formě zábavy. Vlastní zážitky s pohybem a sportem pak děti promítnou do svých maleb a kreseb.

Soutěžní díla mateřských škol zapojených do projektu zde budou umístěna v termínu 4. 5. – 31. 5. 2018, kdy bude probíhat hlasování veřejnosti.