Mateřská škola Pohořelice,

Příspěvková organizace

nejbližší akce


UNIVERZITA LEKTORŮ NA ICV MENDELU

UNIVERZITA LEKTORŮ NA ICV MENDELU

Záměrem projektu Univerzita lektorů je podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ, pedagogických pracovníků MŠ a vedoucích/řídících pracovníků MŠ.
 

Projekt umožní rozvoj odborných, pedagogických, osobnostních a sociálních kompetencí u učitelů ZŠ, učitelů MŠ a vedoucích/řídících pracovníků MŠ, a to z Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina, s cílem posílit jejich konkurenceschopnost a lepší uplatnitelnost na trhu práce. Navržená vzdělávací nabídka vychází z analýzy potřeb pedagogických a řídících pracovníků v regionu JMK a KV. V rámci projektu bude připraveno celkem 14 odborných kurzů, 2 speciální semináře a 40 odborných stáží. Zástupci cílové skupiny získají nejen teoretické znalosti, ale také praktické dovednosti (praktická cvičení, stáže) v závislosti na jejich charakteru.