Mateřská škola Pohořelice,

Příspěvková organizace

nejbližší akce


PEZ Sportujeme rádi

PEZ Sportujeme rádi

Díky účasti v této výtvarné soutěži se naší mateřské škole podařilo získat výtvarné vybavení v hodnotě 1.000,- Kč a také nám tato firma předala dárkové balíčky pro děti se sladkostmi PEZ. Děti si je vyzvedly na podzimní dýňákovské akci.

Zároveň nám firma poskytla v pravý okamžik materiály, které nabádají děti ke sportovním aktivitám. Od roku 2016 pravidelně každý den v každé třídě cvičíme a učíme se správnému držení těla.