Mateřská škola Pohořelice,

Příspěvková organizace

nejbližší akce


ABK99

ABK99

Sponzorský dar přispěl ke zvyšování pohybových dovedností a zdatnosti dětí předškolního věku nákupem tělovýchovného náčiní a nářadí.