Mateřská škola Pohořelice,

Příspěvková organizace

nejbližší akce


Rybníkářství Pohořelice

Rybníkářství Pohořelice

Sponzorský dar přispěl ke zvyšování pohybových dovedností a zdatnosti dětí předškolního věku nákupem tělovýchovného náčiní a nářadí, sportovních pomůcek a potřeb.