Mateřská škola Pohořelice,

Příspěvková organizace

nejbližší akce


Odkazy

MĚSTO POHOŘELICE

Město Pohořelice, jako zřizovatel mateřské školy, přispívá na veškerý provoz této instituce.

ABK99

Sponzorský dar přispěl ke zvyšování pohybových dovedností a zdatnosti dětí předškolního věku nákupem tělovýchovného náčiní a nářadí.

Rybníkářství Pohořelice

Sponzorský dar přispěl ke zvyšování pohybových dovedností a zdatnosti dětí předškolního věku nákupem tělovýchovného náčiní a nářadí, sportovních pomůcek a potřeb.

Slenářství Svoboda

Sklenářství Svoboda - sponzorský dar dopomohl ke zvyšování environmentálního povědomí dětí předškolního věku v naší mateřské škole. V tomto konkrétním případě jsme zakoupili didaktické pomůcky s tematikou polytechnických činností na zahradě. 

SJ Paramotors

Pan Jaroslav Sura nám poskytl letecké snímky naší mateřské školy, které jsme využili v prezentaci naší mateřské školy v regionálním měřítku.

DHL Supply Chain, s.r.o.

Sponzorský dar od firmy DHL Supply Chain, s.r.o.

Zaměstnanci DHL Supply Chain, s.r.o.

Sponzorský dar od zaměstnanců firmy DHL Supply Chain, s.r.o.

Zaměstnanci tohoto podniku, byli první, kteří mateřské škole přispěli na zkrášlení zahrady. Zasponzorovali sochu vodníka Česílka, který je umístěn hned na začátku zahrady a také nám zasponzorovali jednoho ze sedmi trpaslíků. Byl to trpaslík Štístko, který nám zahradu takříkajíc uzavírá. 

 

Rámování | pasparty

Rámování - pasparty Danielowitzovi.

Restaurace u Vavříků

Restaurace u Vavříků.

REMAX Pro

Jaroslav Pípa, realitní makléř

Pan Pípa nám zdarma zapůjčil skákací hrad pro děti.