Mateřská škola Pohořelice,

Příspěvková organizace

nejbližší akce


Podpora vzdělávání formou zjednodušeného projektu v MŠ Pohořelice II

Podpora vzdělávání formou zjednodušeného projektu v MŠ Pohořelice II

Registrační číslo projektu dle MS2014+:
CZ.02.3.68/0.0/0.0.18_063/0008685