Mateřská škola Pohořelice,

Příspěvková organizace

nejbližší akce

    
    Podpora vzdělávání formou zjednodušeného projektu v MŠ Pohořelice II

    Podpora vzdělávání formou zjednodušeného projektu v MŠ Pohořelice II

    Registrační číslo projektu dle MS2014+:
    CZ.02.3.68/0.0/0.0.18_063/0008685