projekty2 - MŠ Pohořelice

Mateřská škola Pohořelice,

Příspěvková organizace

nejbližší akce


projekty2

LEGROCONSULT

Projekt v programu OPVK. V tomto projektu jsme byli sice pouhými účastníky, ale i přesto měl pro naši mateřskou školu velký přínos. Pedagogičtí pracovníci se proškolili v klíčových oblastech profesního růstu. Měli jsme možnost navštívit předškolní zařízení v dalších evropských zemích. Předali jsme si zkušenosti s mateřskými školami ze západních Čech. Měli jsme také možnost podívat se do mateřských školek, které fungují na základě alternativních programů (Montessori, lesní školky apod.).

GOODYEAR BEZPEČNÁ ŠKOLKA

Shrnutí aktivit, které používáme v naší mateřské škole „Veselé království“ k výuce dopravní výchovy a způsoby, kterými poučujeme děti o bezpečnosti pohybu v silničním provozu......(viz Číst dál).

UNIVERZITA LEKTORŮ NA ICV MENDELU

Záměrem projektu Univerzita lektorů je podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ, pedagogických pracovníků MŠ a vedoucích/řídících pracovníků MŠ.

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

PLAY-DOH Akademy

Zapojením do tohoto projektu se nám podařilo získat výtvarný materiál pro děti. 

Bez uzlíčku na jazýčku

Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015

INTEGRAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MEDVÍDEK NIVEA

Již 11 let se setkávají děti ve více než 200 vybraných mateřských školách v Integračním vzdělávacím programu Medvídek NIVEA se sympatickým malým kamarádem. Přichází, aby je přirozeně a s humorem učil hrát si, řešit zábavné úkoly, udělat si něco pěkného a umět se mezi sebou domlouvat. 
Je zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní výchovu. Je určen především dětem předškolního věku, dětem s odloženou školní docházkou a specifickými vzdělávacími potřebami (např. odlišnosti v sociokulturním zázemí, potíže s jazykem, lehké vývojové opoždění nebo fyzický hendikep). Pomáhá předškolákům ve zvládnutí adaptačního procesu před vstupem do první třídy a zaměřuje se přitom na rozvoj nejen individuálních schopností dítěte, ale rozvíjí též jeho činnost v kolektivu, rodině a podporuje volnočasové aktivity.

EDULAB - PROGRAM PODPORY DIGITALIZACE ŠKOL

Realizátorem Programu podpory digitalizace škol 2014/2015 je nezisková organizace EDUkační LABoratoř | EDULAB ve spolupráci s Kontem BARIÉRY a dalšími partnery.