Mateřská škola Pohořelice,

Příspěvková organizace

nejbližší akce

  
  EDULAB - PROGRAM PODPORY DIGITALIZACE ŠKOL

  EDULAB - PROGRAM PODPORY DIGITALIZACE ŠKOL

  Realizátorem Programu podpory digitalizace škol 2014/2015 je nezisková organizace EDUkační LABoratoř | EDULAB ve spolupráci s Kontem BARIÉRY a dalšími partnery. 

  Hlavním cílem programu je digitalizace škol, zvýšení využívání informačních technologií ve školách a jejich dlouhodobá podpora ze strany neziskových organizací a soukromého sektoru. Do programu se mohou zaregistrovat mateřské, základní a střední školy na území České republiky. Ve školním roce 2014/2015 je program otevřen pro prvních 1000 škol, které se zaregistrují.

  Cíle programu

  • podpora využívání digitálních technologií ve výuce
  • podpora aktivních ředitelů škol a učitelů ve snaze využívat digitální vzdělávací technologie
  • popularizace využívání digitálních vzdělávacích technologií mezi učiteli, dětmi, rodiči i veřejností
  • podpora dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
  • zvyšování motivace firem ke společenské zodpovědnosti

  Výhody programu, které mohou zapojené školy získat

  • bezplatný přístup pro celou školu na vzdělávací portál do konce školního roku 2014/2015
  • bezplatné akreditované školení zaměřené na práci s digitálním vzdělávacím obsahem a s dotykovými technologiemi
  • finanční podpora pro učitele určená na tvorbu digitálního vzdělávacího obsahu
  • oceňování ředitelů, kteří se aktivně podílejí na digitalizaci své školy
  • možnost získání benefitů od partnerů programu
  • možnost zapojení se do soutěží o hodnotné ceny
  • možnost účasti v projektech