Mateřská škola Pohořelice,

Příspěvková organizace

nejbližší akce

  
  BROUČCI

  BROUČCI

  My jsme Broučci ze školky,
  samí kluci a holky,
  kreslíme, cvičíme
  a pak se tu vyspíme!

  Střední, malí, školáci
  nezkazíme legraci,
  společně zpíváme,
  do rytmu si tleskáme.

  Tento školní rok navštěvuje naši logopedickou třídu 14 dětí. 
  Ve třídě jsou vytvořeny podmínky pro skupinovou integraci dětí i prostor pro individuální rozvoj komunikačních schopností a dovedností.

  Naše třída se nachází v novém komplexu MŠ. V přední části je prostor se stolečky a židličkami na stolování a na praktické a výtvarné činnosti. V zadní části je koberec, který slouží jako hrací plocha a prostor k odpočinku. Tento prostor je členitý, děti zde mají vytvořený kuchyňský koutek, koutek „mazlíčka“ a koutek se skluzavkou nově i „koutek s interaktivní tabulí“. Třída má samostatnou šatnu a samostatné hygienické zařízení.

  Děti mají ve třídě hračky, stavebnice a nepřeberné množství didaktických pomůcek, které jsou umístěny tak, aby si je děti mohly vybírat na základě vlastního rozhodnutí a zájmu. Dětské výtvory vystavujeme na nástěnce v šatně.

  Budeme vést děti k tomu, aby ve třídě panovala přátelská atmosféra a všichni se snažili dodržovat společně dohodnutá pravidla. U dětí rozvíjíme samostatnost, zdravé sebevědomí, kolegialitu a tvořivost. Při naší práci respektujeme osobnost dítěte a dodržujeme zásady individuálního přístupu.

  Ať je teplo nebo zima,
  v naší třídě je vždy prima!


  TŘÍDNÍ UČITELKY:

  • Mgr. Markéta Medová, DiS
  • Bc. Nikola Ichnatíková