Mateřská škola Pohořelice,

Příspěvková organizace

nejbližší akce


KAŠTÁNCI

KAŠTÁNCI

My jsme malí Kaštánci, máme rádi legraci. Něco známe, něco víme, ostatní se naučíme. Budeme si spolu hrát, zpívat, tančit, malovat.

U Kaštánků je zapsáno 27 dětí.

Malí Kaštánci si zvykají na nové prostředí a kamarády. A co stávající Kaštánci? Ti jim při adaptaci usilovně pomáhají. Společně si hrají, kreslí, zpívají, cvičí. Sportují na školní zahradě, chodí na vycházky, účastní se kulturních akcí. Navzájem se obohacují o nové zkušenosti, dovednosti, návyky. Přitom všem dodržují smluvená pravidla. Jaká? Např. podělit se o hračku, domluvit se na činnosti, neubližovat si, pozdravit, poděkovat…

Jsme rádi, když mezi nás do školky zavítají i Kaštánkovské maminky. My už víme, že nemají strach pracovat s keramickou hlínou, plést a zdobit vánoční věnečky, stříhat, lepit, malovat.

 

TŘÍDNÍ UČITELKY:

  • Alena Štrbíková
  • Renata Rouzková