Dokumenty školy - MŠ Pohořelice

Mateřská škola Pohořelice,

Příspěvková organizace

nejbližší akce

  Dokumenty školy

  Dokumenty ke stažení z Google disku, distanční vzdělávání

  Pro stažení souborů není vyžadováno přihlášení do gmailu. Pro zpětnou vazbu používejte e-mailové adresy třídních učitelek (učitele).

  Výukové materiály - třídy
  Logopedie
  Podpůrné materiály

  Také je možnost sdílení fotografií svojí činnosti na naší FB skupince: https://www.facebook.com/groups/333493024771703 

  Předškolák 1
  Předškolák 2


  Zápis do MŠ, zápis do ZŠ

  Přihláška k předškolnímu vzdělávání - Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (včetně vyjádření lékaře) 

  Kritéria a podmínky přijímání dětí do Mateřské školy Pohořelice pro školní rok 2021/2022 

  Informace pro rodiče dětí, kteří se chystají k zápisu do první třídy nebo do nultého ročníku, včetně kontaktů do pedagogicko-psychologických poraden - zde.


  Obecné dokumenty

  Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání platný od 1. 9. 2020
  Informace pro rodiče budoucích prvňáčků pro školní rok 2021/2022
  Prohlášení o ochraně osobních údajů
  English version nursery programme
  Školní řád platný od 1. 9. 2020   Dodatek ke ŠŘ platný od 8. 2. 2021
  Pokyn ředitele školy pro vyřizování stížností
  Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2020/2021
  Etický kodex zaměstnance
  Odpočinek dětí v mateřské škole - stanovisko


  Docházkový systém - děti

  Postup a manipulace s čipy pro otevírání vchodových dveří
  Příloha č. 1 - Dohoda o čipech
  Příloha č. 2 - Žádost o vydání nového čipu
  Příloha č. 3 - Dodatek dohody o používání čipů navíc


  Rozpočet

  Návrh rozpočtu příspěvkové organizace pro rok 2021
  Schválený rozpočet příspěvkové organizace pro rok 2020
  Návrh rozpočtu příspěvkové organizace pro rok 2020
  Schválený střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace pro období 2021-2025
  Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace pro období 2021-2025  


  Hodnocení, dotazníková šetření

  Dotazník - rodiče 2020
  Dotazník - rodiče zahrada
  Dotazník - rodiče 2018