KAŠTÁNCI - MŠ Pohořelice

Mateřská škola Pohořelice,

Příspěvková organizace

nejbližší akce


KAŠTÁNCI

KAŠTÁNCI

My jsme malí Kaštánci, máme rádi legraci. 
Něco známe, něco víme, ostatní se naučíme. 
Budeme si spolu hrát, zpívat, tančit, malovat.

Naše třída se nachází v areálu mateřské školy na ulici Hybešova, v budově A – 1. patro. Prostor třídy je rozdělen na několik částí. Volná plocha s kobercem slouží ke společným hrám a pohybovým aktivitám. Tato část je současně „ložnicí“ ke každodennímu odpočinku. Další prostor třídy je vybaven židličkami, stolečky, skříňkami, kde jsou uloženy stavebnice, hry, výtvarné materiály, didaktické pomůcky atd. Pro práci s výukovými programy zde máme interaktivní tabuli. Poslední část třídy, vybavenou kuchyňkou a autíčky, děti využívají převážně k námětovým hrám.

Při práci s dětmi navazujeme na jejich předchozí prožitky a zkušenosti. Vycházíme z jejich individuálních potřeb. Činnosti plánujeme tak, aby vybízely k vlastní aktivitě. Během dne se střídají činnosti různorodého charakteru. Děti získávají nové vědomosti, dovednosti a návyky. Velký důraz klademe na připravenost dětí pro vstup do 1. třídy ZŠ.

Kaštánky vedeme ke vzájemnému respektu a pomoci druhým. Společně vytváříme pravidla soužití ve třídě, která se také učíme dodržovat (např. brát ohled na potřeby druhých, podělit se o hračku, domluvit se na činnosti, neubližovat si, pozdravit, poděkovat…). 

Jak se píše v jedné moudré knize: „Pokud stojí za to pravidla mít, stojí za to je i dodržovat!“

TŘÍDNÍ UČITELKY:

  • Alena Štrbíková
  • Renata Rouzková